Můj příběh

Miluji vnímat nádherné vnitřní světlo v každém z nás. Někteří lidé ale svou záři nevidí nebo myslí, že si ji nezaslouží. Že ji dávno ztratili. Mou vášní 
a posláním je toto světlo v lidech probouzet 
a posilovat. Otevírat jejich vědomí. Pomáhám druhým vidět za oponu běžné reality. Rozeznat 
a aktivovat jejich tvořivou sílu, talenty a dary. Přináším léčivé světlo vhledu do životních situací a tím pochopení potřebná k proměně.

Jsem šťastná s každým, kdo si dovolí vstoupit 
do své síly a odváží se zářit naplno.

Jsem Ramona Siringlen. Jsem průvodce duše a tím jsem svůj život proměnila v jeden velký splněný sen.

Od dětství jsem chápala, že svět, který vnímáme fyzickými smysly, není jediný. Že tohle přeci nemůže být vše! Cítila jsem se andělem v těle a toužila, aby i druzí viděli svá křídla a světlo. Přála si rozhrnout závoj poznání. Dnes jsem vyhledávanou průvodkyní na životní cestě a inspirátorkou osobního 
a duchovního rozvoje. Podpora druhých lidí k uchopení jejich síly a odvahy ukázat světu své dary je mou velikou vášní a zábavou.  

Tvořím svůj život vědomě s harmonií a jistotou vlastní síly.  Mám dar duchovního vhledu. Rozumím vzorcům, které ovlivňují, jak se cítíme 
a umím s nimi pracovat. Jaká úleva! A proto prožívám radost a vnitřní svobodu bez ohledu na případné vnější okolnosti. Vím, že za své štěstí jsem zodpovědná jen já sama. Naštěstí!

V dospívání jsem se bála, že budu mít nudnou existenci! Dnes se tomu směji. Má cesta je jedinečný příběh vzpomínání mé duše a postupného probouzení. Pochopila jsem zásadní souvislosti a osvobodila se postupně z mých emočních traumat. Vystoupila z role oběti. Ale především jsem velmi prohloubila schopnost vhledu a své jasnozřivé vnímání!

Čtu v energiích, předávám poznání z úrovně éterické knihovny Akáša 
a komunikace s duchovním světem je pro mě stejně přirozená jako dýchání.

Má duše si však pro tento život nejprve naplánovala i svoji dávku bolesti, smutku a zklamání. Skrze tyto zkoušky, intenzivní prožitky a ztráty jsem došla mnohému poznání, prohloubila značně svou empatii, soucit a měla příležitost projevit své světlo, velkorysost a lásku i tam, kde přišla zrada 
či odmítnutí. Byla to cenná součást mé duchovní zkušenosti na cestě k rovnováze mezi mou přirozeností milovat a vědomím si vlastní ceny 
a nastavením osobních hranic.

Věděla jsem v moudrosti mé duše, že toto vše má své vyšší souvislosti a chtěla jsem vědět proč. Chtěla jsem znát odpovědi! Proč se mi to děje? Co je toho příčinou? Co s tím mohu dělat, jestliže chci skutečně svobodně a šťastně žít? Kde to všechno začalo? V tomto životě nebo před ním? A tak jsem nastoupila aktivní cestu. Jako vystudovaný sociální pracovník a člověk od dětství 
se zajímající o duchovní svět, psychologii, mytologii či magii, jsem měla za sebou četbu mnoha zajímavých knih. Nyní byl čas přejít do praxe.

Intuice a má duše mě vedly k těm správným lidem na terapie či semináře za účelem poznání a vždy ve správném načasování. Nebála jsem 
se nahlížení do svých hloubek, ani sdílení zkušeností ve skupinách, bylo li to třeba. Vedla mě touha mého srdce a duše.

Naučila jsem se důvěřovat Vesmíru. Netušila jsem tehdy ještě, že to vše je vlastně příprava na mé poslání duchovního průvodce. Mí andělé a průvodci z duchovních sfér mě bedlivě sledovali a podporovali. A jelikož jsem šla stále dál po své cestě přes všechny trny, zranění a srázy, byly mi opět dány k rozvinutí mnohé dary a schopnosti, které jsem užívala i v jiných životech jako světelný tvůrce. Vědma a kněžka a druidka.

 

Povstala jsem znovu z popela jako bájný pták Fénix! A z té nejhlubší bolesti se nakonec zrodila má největší síla!

Mnohé z toho, s čím se na mě dnes lidé obrací, jsem tedy sama prožila 
a zpracovala. Přináším světlo vhledu z vyšší úrovně vědomí, hlubší pochopení 
a lásku tam, kde to potřebujete. Předávám informace a moudrost z duchovních říší. Podpořím vás na cestě za splněním vašich snů, objevení a uplatnění vašich talentů a možností. Ukážu vám, jak se dostanete do své největší síly!

V mé společnosti a energii, ať již osobně nebo na dálku, pochopíte, 
že komunikace s duchovním světem je přirozeným právem a darem nás všech. A že i vy můžete tyto schopnosti rozvíjet. Komunikovat se svými průvodci, vnímat přírodní síly a bytosti. Cítit tu Božskou jiskru v sobě.

I Vy držíte v rukou příběh svého života!  I Vy žijete svůj román a mým přáním a záměrem je, abyste i Vy pochopili a připustili, že nejsou žádná omezení v tom, co můžete zažít. Kým můžete být. Jak se můžete cítit. Neboť jen Vy sami máte v sobě onu moc a sílu. Tu stejnou sílu, kterou jsem si dovolila probudit v sobě i já. Sílu vědomí, která vás propojí se vším živým.  Tvořivou moc Vesmíru! My všichni ji máme!

Ramona Siringlen - průvodce duše na cestě k vnitřní harmonii a síle.

Ramona Siringlen
Ramona Siringlen